KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Větřkovice (Husí potok)
Tok: Husí potok
Stanice: Větřkovice (Husí potok)
GPS: 49.7827°N, 17.8240°E
Obec: Větřkovice
ORP: Vítkov
Kraj: Moravskoslezský
Hladinoměrná stanice Větřkovice (Husí potok) se nachází ve střední části obce na přemostění přes Husí potok (ř. km 25,2). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv a vodočetnou latí. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Větřkovice. Obec dále varuje místní část Dolejší Kunčice (Fulnek), která se nachází níže na toku Husího potoka a také informuje příslušné ORP Vítkov. Provozovatelem je obec Větřkovice.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-081
Provozovatel stanice: Obec Větřkovice
Příjemci varovných SMS zpráv:
Dušan Lederer starosta obce Větřkovice
Pavel Schneider starosta obce Březová
Ing. Radim Čech starosta obce Skřipov
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
60
II.SPA pohotovost
80
III.SPA ohrožení
90
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3h hlášení
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz/
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.hladiny.cz/hladiny/index.php?ca=172&cs=42669
export evidenčního listu: 15.06.2021 15:51
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.