KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Vlčovice (Lubina)
Tok: Lubina
Stanice: Vlčovice (Lubina)
GPS: 49.6005122°N, 18.1911768°E
Obec: Vlčovice
ORP: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský
Hlásný profil kat. C ve správě Povodí Odry, státní podnik se nachází v místní části Vlčovice (město Kopřivnice)  na Lubině (ř. km 22,31 - levý břeh).
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-1350
Průměrný vodní stav: 65 cm
Nejvyšší zaznamenaný stav: 197cm (28.04.2017)
Provozovatel stanice: Povodí Odry, s. p.
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
140
II.SPA pohotovost
190
III.SPA ohrožení
230
IV.SPA extrémní ohrožení
331
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: NE
Naměřená data jsou dostupná na: http://app.pod.cz/portal/SaP/cz/PC/Mereni.aspx?id=300021338&oid=1
export evidenčního listu: 15.07.2020 07:08
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.