KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Vlčovice (Lubina)
Tok: Lubina
Stanice: Vlčovice (Lubina)
GPS: 49.600621°N, 18.191094°E
Obec: Vlčovice
ORP: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský
Hlásný profil kat. C se nachází na východě obce Vlčovice u mostu silnice č. II/486 na levém břehu Lubiny. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. Provozovatelem stanice je Povodí Odry, státní podnik.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-1350
Průměrný vodní stav: 65 cm
Nejvyšší zaznamenaný stav: 197cm (28.04.2017)
Provozovatel stanice: Povodí Odry, státní podnik
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
140
II.SPA pohotovost
190
III.SPA ohrožení
230
IV.SPA extrémní ohrožení
332
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: NE
Naměřená data jsou dostupná na: http://app.pod.cz/portal/SaP/cz/PC/Mereni.aspx?id=300021338&oid=1
export evidenčního listu: 14.06.2021 23:48
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.