KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Vražné (Vraženský potok)
Tok: Vraženský potok
Stanice: Vražné (Vraženský potok)
GPS: 49.6239554°N, 17.8536345°E
Obec: Vražné
ORP: Odry
Kraj: Moravskoslezský
Hlásný profil kat. C vybavený ultrazvukovou sondou je umístěn na mostní konstrukci v intravilánu obce Vražné - v kritickém místě vybřežení. Provozovatelem je obec Vražné.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-047/1
Provozovatel stanice: Obec Vražné
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
110
II.SPA pohotovost
130
III.SPA ohrožení
160
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 4x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.hladiny.cz/cz/#lvs#graph#23894#H-Vrazne
export evidenčního listu: 15.06.2021 16:09
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.