KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Závišice (Sedlnice)
Tok: Sedlnice
Stanice: Závišice (Sedlnice)
GPS: 49.61028°N, 18.10233°E
Obec: Závišice
ORP: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský
Hladinoměrné čidlo je umístěno na hlavním silničním mostě v obci. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje obec Sedlnice, která se nachází na toku pod obcí a také příslušné ORP (Kopřivnice).
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-109
Provozovatel stanice: Obec Závišice
Příjemci varovných SMS zpráv:
předseda povodňové komise
místopředseda povodňové komise
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
110
II.SPA pohotovost
130
III.SPA ohrožení
160
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz/
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.hladiny.cz/cz/#lvs#graph#42618#Zavisice-H
export evidenčního listu: 15.06.2021 00:26
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.