KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Zpětná klapka (Morava)
Tok: Morava
Stanice: Zpětná klapka (Morava)
GPS: 49.4857°N, 17.2848°E
Obec: Dub nad Moravou
ORP: Olomouc
Kraj: Olomoucký
Místo pozorování vodních stavů se nachází u zpětné klapky z výustě ČOV do řeky Moravy na betonovém zdivu. Měření probíhá od horní hrany klapky po horní hranu betonového zdiva.
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-121
Provozovatel stanice: Městys Dub nad Moravou
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
90
II.SPA pohotovost
240
III.SPA ohrožení
330
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3h hlášení
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 30.05.2024 19:04
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.