KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Žulová (Vidnávka)
Tok: Vidnavka
Stanice: Žulová (Vidnávka)
GPS: 50.31102°N, 17.10210°E
Obec: Žulová
ORP: Jeseník
Kraj: Olomoucký
Hladinoměrná stanice se nachází nad soutokem Stříbrného potoka a Vidnavky a je vybavena čidlem na detekování výšky hladiny a kamerou. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Provozovatelem je město Žulová.
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-045
Provozovatel stanice: Město Žulová
Příjemci varovných SMS zpráv:
starosta města, předseda PK
místostarosta města, místopředseda PK
velitel JSDH II Žulová, člen PK
velitel JSDH V Tomíkovice, člen PK
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
90
II.SPA pohotovost
120
III.SPA ohrožení
140
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: NE
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat: profil neumožňuje přenos dat
export evidenčního listu: 30.05.2024 14:13
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.