KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Zvole (Zvolský potok)
Tok: Zvolský potok
Stanice: Zvole (Zvolský potok)
GPS: 49.83902°N, 16.90672°E
Obec: Zvole
ORP: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
Hladinoměrná stanice obce Zvole je vybudována na přemostění přes Zvolský potok v západní části obce. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Zvole. Obec dále varuje obce Lukavice a Bohuslavice, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Zábřeh).
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-053
Provozovatel stanice: Obec Zvole
Příjemci varovných SMS zpráv:
předseda povodňové komise
místopředseda povodňové komise
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
65
II.SPA pohotovost
75
III.SPA ohrožení
90
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.hladiny.cz/hladiny/index.php?ca=76&cs=20278
export evidenčního listu: 04.08.2021 18:42
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.