Hladinoměry - Bystřice nad Pernštejnem

Borovnice (Svratka)

Hlásný profil kat. A (ve správě ČHMÚ Brno) je umístěn nad obcí Borovnice na levém břehu Svratky.

Bystřice nad Pernštejnem - Domanínek (Bystřice)

Automatický hlásný profil kat. C je situován na mostě I/19. Provozovatelem profilu je Město Bystřice nad Pernštejnem.

Bystřice nad Pernštejnem - Domanínský rybník (Bystřice)

Hlásný profil kat. C  (ve správě města) je situován pod hrází Domanínského rybníka.

Bystřice nad Pernštejnem - lávka pro pěší (Bystřice)

Hlásný profil kat. C (ve správě města) je umístěn na lávce pro pěší z ulice Cibulkovy na ulici Bratrskou. Profil je osazen limnigrafickou latí s vyznačenými hodnotami SPA. Profil neumožňuje online sledování vodních stavů.

Bystřice nad Pernštejnem - Vírská (Bystřice)

Hlásný profil kat. C (ve správě města) je situován na mostě ulice Vírská za soutokem s Věchnovským potokem.

Dalečín (Svratka)

Hlásný profil kat. A (ve správě ČHMÚ Brno) je umístěn u silničního mostu pod továrnou KOH-I-NOOR, levý břeh.

Vír - pod přehradou (Svratka)

Hlásný profil kat. A se nachází 100 m pod výtokem z turbíny vyrovnávací nádrže VD Vír II na pravém břehu. Profil je ve správě ČHMÚ.