Hladinoměry - Bystřice nad Pernštejnem

Borovnice (Svratka)

Hlásný profil je umístěn nad obcí Borovnice na levém břehu Svratky.

Bystřice nad Pernštejnem - Domanínek (Bystřice)

Automatický hlásný profil je situován na mostě I/19. Provozovatelem profilu je Město Bystřice nad Pernštejnem.

Bystřice nad Pernštejnem - Domanínský rybník (Bystřice)

Hlásný profil situován pod hrází Domanínského rybníka.

Bystřice nad Pernštejnem - lávka pro pěší (Bystřice)

Lávka pro pěší z ulice Cibulkovy na ulici Bratrskou. Hlásný profil je osazen limnigrafickou latí s vyznačenými hodnotami SPA. Profil neumožňuje online sledování vodních stavů.

Bystřice nad Pernštejnem - Vírská (Bystřice)

Hlásný profil je situován na mostě ulice Vírská za soutokem s Věchnovským potokem.

Dalečín (Svratka)

Hlásný profil je umístěn u silničního mostu pod továrnou KOH-I-NOR, levý břeh.

Vír (Svratka)

Hlásný profil kat. A se nachází 100 m pod výtokem z turbíny vyrovnávací nádrže VD Vír II, pravý břeh. Profil je ve správě ČHMÚ.