Hladinoměry - Dobruška

Dobré (Kamenický potok)

Hlásný profil kat. C se nachází v obci Dobré na mostku přes Kamenický potok nad koupalištěm.

Dobruška (Brtevský potok)

HLADINOMĚR SMĚRODATNÝ PRO MĚSTO DOBRUŠKU. Hlásný profil kat. C se nachází na přemostění přes Brtevský potok, blízko č. p. 37 pod vodní nádrží v místní části Křovice. Profil je vybaven hladinoměrem s automatickým přenosem dat a možností zasílání varovných sms zpráv, také se zde byla instalována vodočetná lať. Profil monitoruje hlídková služba města. Město dále varuje obce Pohoří, České Meziříčí a Očelice, které se nachází na vodním toku Dědina pod městem a také ORP Dobruška.

Chábory (Dědina)

HLADINOMĚR SMĚRODATNÝ PRO MĚSTO DOBRUŠKU. Hlásný profil kat. B se nachází na pravém břehu vodního toku Dědina, u mostu silnice I/14 v místní části Chábory (město Dobruška). Profil monitoruje RPP ČHMÚ Hradec Králové, které zároveň informuje VHD Povodí Labe Hradec Králové.

Kounov - Doly (Dědina)

Hlásný profil kat. C je umístěn v obecní části Doly (obec Kounov) u čp. 4 na silničním mostu přes vodní tok Dědina.

Kounov - Šediviny (Hluky)

Hlásný profil kat. C je umístěn v obecní části Šediviny (obec Kounov) na silničním mostu přes vodní tok Hluky.

Sedloňov - Polom (Dědina)

Hlásný profil kat. C se nachází pod mostní konstrukcí přes Dědinu v místní části Polom u čp. 107.

Sedloňov (Zlatý potok)

Hlásný profil kat. C se nachází pod mostní konstrukcí na toku Zlatý potok u č.p. 141 (centrum obce).

Žákovec (Dědina)

Hlásný profil kat. C LG Žákovec se nachází na vodním toku Dědina v obci Dobré, místní část Kamenice u čp. 35. Správcem hlásného profilu je Povodí Labe, státní podnik. Hodnoty SPA jsou platné po obec Podbřezí.