Hladinoměry - Hulín

Hulín (Rusava)

Vodočetná lať města Hulín se nachází na zdi silničního mostu č. 55-019 přes Rusavu v jejím 6,36 ř. km. Lať je ve správě města Hulín. Kóty stupňů povodňové aktivity v (n m. m.) jsou následující: 1. SPA 190,45 n m. m.; 2. SPA 190,95 n m. m.; 3. SPA 191,45. Stupně povodňové aktivity se nachází pod hranou mostu v: 1. SPA 1,7 m; 2. SPA 1,2 m; 3. SPA 0,7 m.

Chomýž

Hladinoměr  kategorie B ve správě ČHMÚ Brno je umístěný na pravém břehu Rusavy v obci Chomýž.

Kroměříž (Morava)

Hlásný profil kat. A je umístěn v intravilánu města Kroměříže na pravém břehu Moravy u zámeckého parku asi 100 m nad mostem Karla Rajnocha. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: ústí Bečvy do Moravy - Spytihněv. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Brno.

Martinice (Mojena)

Hlásný profil kategorie C se nachází na návsi v obci Martinice na mostě silnice do Žeranovic. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Martinice. Obec dále varuje Zahnašovice, Chrášťany a Tlumačov, které se nachází na toku Mojeny pod obcí a město Holešov (ORP).

Třebětice (Rusava)

Hlásný profil kategorie C se nachází na Rusavě v místě soutoku s jejím levostranným přítokem. Hlásný profil je vybaven hladinoměrem s automatickým přenosem dat. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Brno.