Hladinoměry - Lubná

Lubná (Lubenský potok)

Hladinoměrné čidlo na Lubenském potoku  je umístěno na propustku pod silničním mostem u Obecního úřadu. Profil neumožňuje on-line sledování vodních stavů.