POVODŇOVÝ PLÁN obce Albrechtice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM069060/2017-419/Ro; ze dne 12. 12. 2017
Lesy České republiky s. p., ST - oblast povodí Moravy, Vsetín
Č. j.: LCR957/1000218/2017; ze dne 04. 12. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Č. j.: ; ze dne 15. 12. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 10. 2017
offline verze 15. 10. 2017
digitalizovaná verze 15. 10. 2017
databáze POVIS 15. 10. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i