POVODŇOVÝ PLÁN obce Bílovice nad Svitavou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM16608/2015-219/Ju; ze dne 27. 04. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR 952/1345/2015; ze dne 04. 06. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Šlapanice, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP-ČJ/37975-15/BER; ze dne 13. 07. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 06. 2019
offline verze 10. 06. 2019
digitalizovaná verze 10. 06. 2019
databáze POVIS 10. 06. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00080.0008
starting _require0.003130.00393
end _require7.0E-50.004
starting _initRouter1.0E-50.00401
finishing _initRouter0.05130.05532
starting init0.005850.06116
finishing init0.056880.11805
starting postDispatch0.022280.14033
finishing postDispatch0.707740.84806
finish1.0E-50.84808