POVODŇOVÝ PLÁN obce Česká Ves

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 13203/922/45.22/2014; ze dne 29. 09. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/004164/2014; ze dne 06. 10. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí
Č. j.: MJ/32274/2016/02/OŽP/So; ze dne 13. 07. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 23. 05. 2019
offline verze 23. 05. 2019
digitalizovaná verze 23. 05. 2019
databáze POVIS 23. 05. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i