POVODŇOVÝ PLÁN obce Český Rudolec

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s.p., oblast povodí Dyje
Č. j.: LCR952/004062/2019; ze dne 09. 09. 2019
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-32336/2019/5419; ze dne 26. 07. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
MěÚ Dačice, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP/26675-19; ze dne 27. 11. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 11. 2019
offline verze 27. 11. 2019
digitalizovaná verze 27. 11. 2019
databáze POVIS 27. 11. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000720.00072
starting _require0.003210.00393
end _require8.0E-50.00401
starting _initRouter2.0E-50.00402
finishing _initRouter0.049360.05338
starting init0.004650.05803
finishing init0.056610.11464
starting postDispatch0.02170.13633
finishing postDispatch0.777620.91396
finish1.0E-50.91397