POVODŇOVÝ PLÁN obce Děhylov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 08667/922/45.09/2014; ze dne 10. 06. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/002461/2014; ze dne 06. 06. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Hlučín, Odbor životního prostředí a územního plánování
Č. j.: HLUC/27457/2014/OŽPaKS/WO ; ze dne 03. 07. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07. 04. 2017
offline verze 07. 04. 2017
digitalizovaná verze 07. 04. 2017
databáze POVIS 07. 04. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i