POVODŇOVÝ PLÁN obce Doloplazy

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PMO19063Ú2015-219/To; ze dne 02. 06. 2015
Lesy české republiky, státní podnik
Č. j.: LCR957/001017/2015; ze dne 16. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Olomouce, Odbor ochrany
Č. j.: SMOL/138468/2015/OCHR/Fal ; ze dne 29. 06. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 22. 02. 2019
offline verze 22. 02. 2019
digitalizovaná verze 22. 02. 2019
databáze POVIS 22. 02. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i