POVODŇOVÝ PLÁN města Golčův Jeníkov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/14/36238; ze dne 06. 01. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/000004/2015; ze dne 18. 02. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí
Č. j.: OZP/1560/2015/RU; ze dne 21. 04. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 08. 12. 2020
offline verze 08. 12. 2020
digitalizovaná verze 08. 12. 2020
databáze POVIS 08. 12. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i