POVODŇOVÝ PLÁN obce Janovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR015057/2017; ze dne 18. 04. 2017
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 06352/922/45.07/2017; ze dne 26. 04. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUFO_S 3793/2017; ze dne 13. 07. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 07. 2019
offline verze 25. 07. 2019
digitalizovaná verze 25. 07. 2019
databáze POVIS 25. 07. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001070.00107
starting _require0.003740.00481
end _require0.000120.00493
starting _initRouter2.0E-50.00495
finishing _initRouter0.079260.08422
starting init0.006970.09119
finishing init0.090730.18192
starting postDispatch0.032330.21425
finishing postDispatch1.002831.21708
finish2.0E-51.21709