POVODŇOVÝ PLÁN města Klobouky u Brna

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR952/003053/2018; ze dne 17. 07. 2018
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-16256/2018/5419; ze dne 20. 07. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Hustopeče, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUH/58198/18/492; ze dne 13. 08. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 03. 07. 2018
offline verze 03. 07. 2018
digitalizovaná verze 03. 07. 2018
databáze POVIS 03. 07. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i