POVODŇOVÝ PLÁN města Kostelec nad Orlicí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/14/21958; ze dne 11. 08. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/003418/2014; ze dne 11. 08. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, oddělení vodního hospodářství
Č. j.: SÚŽP 4370/14-21977/14-jd; ze dne 21. 11. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 10. 2014
offline verze 15. 10. 2014
digitalizovaná verze 15. 10. 2014
databáze POVIS 15. 09. 2014
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i