POVODŇOVÝ PLÁN obce Leština

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM030409/2014-219/To; ze dne 28. 07. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, Oddělení životního prostředí
Č. j.: 2014/870/ZP-MUZB; ze dne 07. 08. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 06. 2019
offline verze 12. 06. 2019
digitalizovaná verze 12. 06. 2019
databáze POVIS 12. 06. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i