POVODŇOVÝ PLÁN obce Lidečko

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PMO28124/2012-219To; ze dne 19. 06. 2012
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vsetín, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního a odpadového hospodářství
Č. j.: MUVS 19797/2012; ze dne 30. 07. 2012
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 12. 2015
offline verze 15. 12. 2015
digitalizovaná verze 15. 12. 2015
databáze POVIS 15. 12. 2015
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i