POVODŇOVÝ PLÁN obce Lípa nad Orlicí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/14/22100; ze dne 11. 08. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/003448/2014; ze dne 11. 08. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, oddělení vodního hospodářství
Č. j.: SÚŽP 4384/14-21574/14-jd; ze dne 21. 11. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 04. 09. 2020
offline verze 04. 09. 2020
digitalizovaná verze 04. 09. 2020
databáze POVIS 04. 09. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000770.00077
starting _require0.003380.00414
end _require7.0E-50.00421
starting _initRouter2.0E-50.00423
finishing _initRouter0.049050.05328
starting init0.005540.05882
finishing init0.054980.1138
starting postDispatch0.023590.13739
finishing postDispatch0.808980.94637
finish0.000580.94694