POVODŇOVÝ PLÁN města Nové Město na Moravě

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM025274/2014-219/To; ze dne 24. 06. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/002205/2014; ze dne 17. 06. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nové Město na Moravě, Odbor stavební a životního prostředí
Č. j.: MUNMNM/27060/2014; ze dne 30. 06. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 17. 06. 2014
offline verze 17. 06. 2014
digitalizovaná verze 17. 06. 2014
databáze POVIS 17. 06. 2014
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i