POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Prostějov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Č. j.: ; ze dne
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze
offline verze
digitalizovaná verze
databáze POVIS
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000780.00078
starting _require0.003190.00397
end _require6.0E-50.00403
starting _initRouter1.0E-50.00404
finishing _initRouter0.050380.05442
starting init0.004960.05938
finishing init0.055330.11471
starting postDispatch0.021620.13632
finishing postDispatch0.160170.29649
finish2.0E-50.29651