POVODŇOVÝ PLÁN obce Palkovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR951/002817/2014; ze dne 09. 07. 2014
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 09458/922/45.06/2014; ze dne 27. 06. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Frýdek-Místek, Odbor životního prostředí
Č. j.: MMFM 87611/2014; ze dne 14. 07. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 05. 11. 2020
offline verze 05. 11. 2020
digitalizovaná verze 05. 11. 2020
databáze POVIS 05. 11. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i