POVODŇOVÝ PLÁN města Rožďalovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/15/5257; ze dne 16. 03. 2015
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR953/0004357/2013; ze dne 04. 11. 2013
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí
Č. j.: 100/23499/2015/Fry; ze dne 15. 05. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 03. 2018
offline verze 29. 03. 2018
digitalizovaná verze 29. 03. 2018
databáze POVIS 29. 03. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i