POVODŇOVÝ PLÁN obce Rybí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR951/000501/2015; ze dne 16. 02. 2015
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 01366/922/45.15/2015; ze dne 04. 02. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: OŽP/22415/2015; ze dne 25. 03. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 14. 01. 2019
offline verze 14. 01. 2019
digitalizovaná verze 14. 01. 2019
databáze POVIS 14. 01. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i