POVODŇOVÝ PLÁN obce Slavkov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM057144/2014-219/To; ze dne 02. 12. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/005436/2014; ze dne 29. 01. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: OZP/0464/15-2/Va; ze dne 02. 03. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 03. 2019
offline verze 19. 03. 2019
digitalizovaná verze 19. 03. 2019
databáze POVIS 19. 03. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000690.00069
starting _require0.004910.0056
end _require7.0E-50.00567
starting _initRouter2.0E-50.00568
finishing _initRouter0.049020.05471
starting init0.00460.05931
finishing init0.058620.11793
starting postDispatch0.02130.13923
finishing postDispatch0.94241.08163
finish7.0E-51.0817