POVODŇOVÝ PLÁN obce Trnová

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR955/009398/2016; ze dne 02. 12. 2016
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 63882/2016-323; ze dne 30. 11. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nýřany - Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP - Hra/35230/2016; ze dne 14. 12. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 23. 03. 2020
offline verze 23. 03. 2020
digitalizovaná verze 23. 03. 2020
databáze POVIS 23. 03. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000690.00069
starting _require0.003150.00383
end _require7.0E-50.0039
starting _initRouter2.0E-50.00392
finishing _initRouter0.047940.05185
starting init0.00450.05635
finishing init0.055490.11184
starting postDispatch0.021680.13352
finishing postDispatch0.803770.93729
finish2.0E-50.9373