POVODŇOVÝ PLÁN obce Trnová

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR955/009398/2016; ze dne 02. 12. 2016
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 63882/2016-323; ze dne 30. 11. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nýřany - Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP - Hra/35230/2016; ze dne 14. 12. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 02. 2021
offline verze 18. 02. 2021
digitalizovaná verze 18. 02. 2021
databáze POVIS 18. 02. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i