POVODŇOVÝ PLÁN obce Týnec

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM8702/2018-419/Ju; ze dne 08. 03. 2018
Lesy České republiky, a. s.
Č. j.: LCR0007301/2018; ze dne 12. 02. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Č. j.: ; ze dne 15. 12. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 02. 02. 2018
offline verze 02. 02. 2018
digitalizovaná verze 02. 02. 2018
databáze POVIS 02. 02. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i