POVODŇOVÝ PLÁN obce Týnec

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM8702/2018-419/Ju; ze dne 08. 03. 2018
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR0007301/2018; ze dne 12. 02. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Břeclav - Odbor stavební a životního prostředí
Č. j.: MUBR 40895/2018; ze dne 23. 04. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 02. 09. 2019
offline verze 02. 09. 2019
digitalizovaná verze 02. 09. 2019
databáze POVIS 02. 09. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i