POVODŇOVÝ PLÁN obce Ujčov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM13076/2015-219/Ju; ze dne 20. 04. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/001053/2015; ze dne 13. 03. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP/7221/2015/Pe; ze dne 12. 05. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 26. 02. 2020
offline verze 26. 02. 2020
digitalizovaná verze 26. 02. 2020
databáze POVIS 26. 02. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i