POVODŇOVÝ PLÁN obce Velká nad Veličkou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České Republiky, s. p., správa toků - oblast povodí Moravy, Vsetín
Č. j.: LCR957/000010/2017; ze dne 03. 02. 2017
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM109/2017-419/Ju; ze dne 26. 01. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Veselí nad Moravou - Odbor životního prostředí a územního plánování
Č. j.: MVNM/38401/2017; ze dne 08. 12. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 08. 2019
offline verze 15. 08. 2019
digitalizovaná verze 15. 08. 2019
databáze POVIS 15. 08. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i