POVODŇOVÝ PLÁN obce Vernířovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM50381/2014-219/Ju; ze dne 03. 11. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/004739/2014; ze dne 14. 10. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Śumperk, Ing. Jiří Skrbek - bezpečností rada
Č. j.: 108319/2014; ze dne 01. 12. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07. 09. 2020
offline verze 07. 09. 2020
digitalizovaná verze 07. 09. 2020
databáze POVIS 07. 09. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i