POVODŇOVÝ PLÁN města Zdice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 62006/2017-323; ze dne 08. 11. 2017
Lesy ČR, s.p.
Č. j.: LCR955/002776/2017; ze dne 21. 11. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí
Č. j.: MBE 71660/2017/ŽP-Mar; ze dne 29. 11. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 12. 2017
offline verze 15. 12. 2017
digitalizovaná verze 15. 12. 2017
databáze POVIS 15. 12. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i