Srážkoměry - Rtyně nad Bílinou

Bžany, Mošnov

Srážkoměrná stanice provozovaná Krajským úřad Ústeckého kraje je umístěna u č. p. 19 na mostu směrem na Bukovice.
Během září 2020 dojde k nahrazení stávajícího srážkoměru novým. Od října 2020 budou data odesílána na nový web (více inf. viz KrÚ Ústeckého kraje - Ing. Tomáš Kejzlar).

Milešovka

Srážkoměrná stanice je součástí observatoře ČHMÚ a je umístěna na vrcholu hory ve výšce 837 m n. m.

Prackovice nad Labem

Srážkoměrná stanice se nachází v jihozápadní části intravilánu obce Prackovice nad Labem. Srážkoměrná stanice je provozována obcí Prackovice nad Labem.

Rtyně nad Bílinou

Srážkoměrná stanice provozovaná Severočeskou vodárenskou společností, a.s. je umístěna na vodárenském objektu v části obce Sezemice na parcele č. 251 (katastrální území Velvěty).

Teplice

Srážkoměrná stanice ČHMÚ je součástí automatizované klimatologické stanice a nachází se u Masarykovy třídy mezi č. p. 199 a 439.

VD Všechlapy

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Ohře, státní podnik, je součástí monitoringu VD Všechlapy v obci Zabrušany.