Srážkoměry - Velká nad Veličkou

Boršice u Blatnice

Srážkoměrná stanice se nachází na budově kulturního domu (č. p. 60), která se nachází na severozápad od obecního úřadu Boršice u Blatnice. Provozovatel je obec Boršice u Blatnice.

 

Horní Němčí

Srážkoměrná stanice se nachází na obecní budově u fotbalového hřiště v jižní části intravilánu obce Horní Němčí. Srážkoměrná stanice automaticky odesílá data a varovné SMS. Provozovatelem srážkoměrné stanice je LVS Horní Němčí a Slavkov.

Nová Lhota

Srážkoměrná stanice Nová Lhota je zřízena jako nevyhřívaná srážkoměrná stanice ve vegetačním období o záchytné ploše 200 cm2. Srážkoměrná stanice se nachází na jihovýchod od katastrálního území Velká nad Veličkou v obci Nová Lhota na budově obecního úřadu obce Nová Lhota.

Suchov

Srážkoměrná stanice se nachází jižně od intravilánu obce Suchov na budově zázemí místního fotbalového hřiště. Srážkoměrná stanice je správě obce Suchov.