Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Ohrožující objekty
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Ohrožující objekty

Ohrožující objekty v katastrálním území města Bojkovice

Název firmy

Nebezpečné produkty

Moravia Cans a.s., Tovární 532, Bojkovice

Toxické látky

Albo Schlenk s.r.o., Tovární 532, Bojkovice

Ropné a toxické látky

Zeveta a.s. Bojkovice, Tovární 532, Bojkovice

ČOV Zevety a.s.

Toxické, výbušné látky + kalová pole

TES spol.s r.o. Bojkovice, Tovární 976, Bojkovice

Stavební a dopravní firma

Koupaliště města Bojkovice, Tovární, parc.č. 805/6

Dezinfekční prostředky

Lékárna Diana, Černíkova 121, Bojkovice

 

Čerpací stanice f.Blok s.r.o. Bojkovice

Benzin, nafta

Blok s.r.o., Nádražní 953, Bojkovice

Stavební a dopravní firma

Mepro, Nádražní 612, Bojkovice

Kovoobrábění, zámečnictví

YOG Bojkovice, Nádražní 455, Bojkovice

ČOV firmy YOG

Výroba sušeného mléka

ČOV

Odpadní vody

AZ WOOD

Zpracování dřeva

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Email
Bc. Bohumila Petrášová Nezdenice 94 b.petrasova@bojkovice.cz

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Email
Jiří Sojka                                  Mánesova 273, Bojkovice j.sojka@bojkovice.cz
Libor Mikulášek Husova 641, Bojkovice l.mikulasek@bojkovice.cz

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa
Mechanizace, vysoušeče, čerpadla Jiří Sviták Štefánikova 653, Bojkovice
Vybavení jednotek SDH, čerpadla Radek Uchytil Nábřeží Svobody 169, Bojkovice
Nakladače, nákl.vozy Milan Mizera Nádražní 953, Bojkovice
Nákladní vozy František Chovanec Tovární 976, Bojkovice
Jeřáb, nakladač Ing. Michal Vaňhara Štefánikova 932, Bojkovice

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování evakuovaných osob na územ města Bojkovice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita
ZŠ TGM Místo ubytování Štefáníkova 460, Bojkovice Mgr. Zdeněk Ogrodník - ředitel 700
Místo ubytování Štefánikova 830, Bojkovice Mgr. Radoslava Poláchová - ředitelka 50
Kulturní dům Místo ubytování Husova 527, Bojkovice Jiří Sviták - vedoucí MH a BH 100