Ochrana osobních údajů

Dobrovolným poskytnutím osobních údajů dávají návštěvníci souhlas k tomu, aby Provozoval portálu EDPP.CZ zpracovával poskytnuté osobní údaje v rozsahu nezbytném k řádnému provozování Portálu, včetně zpřístupňování jejich obsahu veřejnosti nebo poskytování tohoto obsahu jiným osobám, a dále včetně správy a archivace článků a názorů k nim, a to na celou dobu provozování portálu EDPP.CZ.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a informace o návštěvnících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Osobní údaje jsou vždy zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Bez výslovného souhlasu návštěvníků nakládá Provozovatel Portálu, s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. 

Osobní údaje návštěvníků jsou maximálně zabezpečeny proti zneužití.