Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie A VD Bojkovice, Kolelač

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Bojkovice, Olšava

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Přečkovice, Kladenka

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Bojkovice, Olšava - C1

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Bojkovice, Olšava - C2