Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Uherský Brod.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, povodňová komise města Bojkovice.

Osoby na území města Bojkovice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Při povodni v roce 1972 (100 letá voda) byly uzavřeny všechny mosty. Bylo nutno jezdit po jedné straně Olšavy. Levá strana byla z Uherského Brodu dostupná bez problémů, pravá strana Bojkovic pak přes Komňu, Bzovou a Krhov. Objízdná trasa bude určena podle potřeby. »

Dopravní omezení na území města Bojkovice

Název Popis omezení Vodní tok
Most přes Olšavu, ulice Nádražní V případě povodní může dojít k uzavření mostu přes Olšavu Olšava

Objízdné trasy  na území města Bojkovice

Název Popis trasy
Bojkovice V případě povodní bude dle závažnosti stanovena objízdná trasa a uzavřeny příslušné mosty.

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.