Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Sušilova 952, 687 71 Bojkovice
Tel.: 572 641 151
E-mail: mesto@bojkovice.cz
Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod
Tel: 572 805 200
Fax: 572 805 112
E-mail: ferdinand.kubanik@ub.cz

Třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zlín
Tel.: 577 043 100
Fax: 577 043 102
E-mail: jiri.cunek@kr-zlinsky.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.