Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměsti 766, 686 11 Uherské Hradiště 

Přímý výkon správy toku:
Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Bojkovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Olšava
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-086/087/088/092/095
ID toku: 10100083
Správcovství: ř.km 0 - 36,425 (ústí - soutok s Kolelačem)

 

Vodní tok Kladénka
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-093/094/095
ID toku: 10100657

 

Vodní tok Kolelač
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-087/088
ID toku: 10101493

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-089
ID toku: 10194643

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
detašované pracoviště Luhačovice, Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice

Příslušný správce toků:
Ing. Milan Jurák
tel.: 725 257 311
e-mail: Jurak.ost57@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Bojkovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Olšava
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-086/087/088/092/095
ID toku: 10100083
Správcovství: ř.km 36,425 - 44,900 (soutok s Kolelačem - pramen)

 

Vodní tok Koménka
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-089/090/092/091/088
ID toku: 10191642

 

Vodní tok Ovčírka
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-097
ID toku: 10205919

 

Vodní tok Třešňůvka
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-094/095
ID toku: 10194695

 

Vodní tok Bzovský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-090/091
ID toku: 10206315

 

Vodní tok PP č. 1 Třešňůvky
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-094
ID toku: 10191621

 

Vodní tok Valovský p. (PP č. 2 Bzovského potoka)
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-090
ID toku: 10193062

 

Vodní tok Vlčí potok (LP č. 32 Krátkovského p.)
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-09-005
ID toku: 10201455

 

Vodní tok PP č. 3 Bzovského potoka
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-090
ID toku: 10195589

 

Vodní tok LP č. 14 Bzovského potoka
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-090
ID toku: 10205172

 

Vodní tok PP č. 6 Kladénky
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-093
ID toku: 10201551