Hladinoměry - Bojkovice

Bojkovice (Olšava)

Hlásný profil kat. C bez automatického měření ve správě města Bojkovice se nachází na toku Olšava v ř. km 37,815. Udává tři stupně povodňové aktivity, které jsou na schůdkách kamenné hráze, naproti MěÚ (nábřeží TGM). I. SPA - stav bdělosti je vyznačen u schodů zelenou barvou. II. SPA - stav pohotovosti je vyznačen žlutou barvou a III. SPA - stav ohrožení je vyznačen barvou červenou. Profil monitoruje hlídková služba města. Město dále varuje obec Záhorovice, která se nachází na toku Olšava pod městem a ORP Uherský Brod.

Bojkovice (Olšava)-C1

Hladinoměrná stanice Bojkovice (Olšava)-C1 se nachází na přemostění přes Olšavu, ulice Nábřeží Svobody blízko č. p. 160. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv a vodočetnou latí. Město dále varuje obec Záhorovice, která se nachází na toku Olšava pod městem a ORP Uherský Brod.

Bojkovice (Olšava)-C2

Hladinoměrná stanice Bojkovice (Olšava)-C2 se nachází na přemostění přes Olšavu, ulice Nádrážní blízko č. p. 340. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv a vodočetnou latí. Město dále varuje obec Záhorovice, která se nachází na toku Olšava pod městem a ORP Uherský Brod.

Bojkovice pod přehradou (Kolelač)

Hlásný profil kat. A ve správě ČHMÚ se nachází asi 50 m pod údolní nádrží na pravém břehu toku Kolelač na ř. km 2,59. Je tvořen vodočetnou latí, hladinoměrem a průtokoměrem.

Pitín (Olšava)

Automatický ultrazvukový hladinoměr je umístěn na mostě (u domu č.p. 80).

Přečkovice (Kladenka)

Hlásný profil kat. C ve správě města Bojkovice se nachází na toku Kladenka v ř. km 7,354. Hlásný profil udává tři stupně povodňové aktivity, které jsou umístěny na mostku na místní komunikaci, návodní strana, LB. I. SPA - stav bdělosti je vyznačen na profilu mostu zelenou barvou. II. SPA - stav pohotovosti je vyznačen žlutou barvou a III. SPA - stav ohrožení je vyznačen barvou červenou.