Hladinoměry - Demo

Ostrovačice (Cikánka)

Hlásný profil kategorie C Ostrovačice (Cikánka). Profil je umístěn na návodní straně propustku na silnici II. třídy č. 602. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS a vodočetnou latí.

Ostrovačice (Říčanský p.)

Hlásný profil kategorie C ve správě městyse Ostrovačice. Profil je umístěn na mostní konstrukci u domu č. p. 23. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS a vodočetnou latí.