Hladinoměry - Třanovice

Hnojník (Černý potok)

Hlásný profil kat. C Hnojník, Černý potok je umístěný na ř. km 4,9 poblíž železniční tratě Frýdek-Místek - Český Těšín. Data z měřící stanice Černý potok - Hnojník nejsou zatím veřejně na internetu k dispozici, protože průtok je tam ovlivněn manipulacemi na přivaděči ze Smilovic a profil tak není pro řízení povodňové ochrany daného území zcela vhodný. Hlásný profil ve správě povodí Odry, státní podnik.

Hradiště (Stonávka)

Hlásný profil kat. C  Hradiště (Stonávka) se nachází v obci Těrlicko na ř. km 18,85 (dle DIBAVOD) a je ve správě Povodí Odry, státní podnik.

Třanovice (Stonávka)

Hlásný profil kat. C Třanovice, Stonávka se nachází na lávce pro pěší vedle mostu ID 2789 (silnice II/474) na ř. km 22,57 Stonávky. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Třanovice. Obec dále varuje obec Těrlicko, která se nachází níže na toku Stonávky a také informuje příslušné ORP (Frýdek-Místek).