POVODŇOVÝ PLÁN obce Kněžpole

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR957/00196/2016; ze dne 23. 01. 2017
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PMOO2171/2017-419/Ze; ze dne 30. 01. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Č. j.: MUUH-SŽP/9699/2017/PešM; ze dne 24. 02. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 04. 03. 2022
offline verze 04. 03. 2022
digitalizovaná verze 04. 03. 2022
databáze POVIS 04. 03. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i