POVODŇOVÝ PLÁN obce Pohled

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/000005/2018; ze dne 03. 01. 2018
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 5116/2018-460; ze dne 25. 01. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Havlíčkův Brod - Odbor životního prostředí
Č. j.: MHB_OZP/867/2018/RU; ze dne 26. 03. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 14. 03. 2018
offline verze 14. 03. 2018
digitalizovaná verze 14. 03. 2018
databáze POVIS 14. 03. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i