Srážkoměry - Bojkovice

Pitín

Jedná se o vyhřívaný srážkoměr ve správě obce Pitín, který je umístěný na střeše Obecního úřadu v Pitíně. Informace ze srážkoměru využívají obce na vodním toku Olšava a okolní obce pro včasné varování obyvatelstva před povodněmi.

Uherský Brod

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Moravy, s. p. se nachází na pravém břehu řeky Olšavy v místní části Bajovec.

VD Bojkovice

Srážkoměr ve správě Povodí Moravy, s.p. s automatickým odesíláním dat nacházející se v blízkosti VN Bojkovice.